gambar logo trafik
Muka Depan Pendaftaran Semak Saman Pentadbir Sistem Kaedah Polisi UKM

Login :
Katalaluan :


Lupa Katalaluan

Pelekat adalah untuk Warga UKM Bangi dan Kampus Kuala Lumpur sahaja.

Kategori Login Katalaluan
Kakitangan Kxxxxxx /
Nombor Sahaja
Seperti e-warga
Kakitangan UKM Holdings Sdn. Bhd. KHxxxxxx Seperti e-warga
Pegawai Penyelidik /
Pensyarah Sambilan
KSxxxxx Seperti e-warga
Pelajar ( Prasiswazah & Siswazah ) No. Matrik Seperti SMPWeb
Pelajar Pusat Kembangan Pendidikan Daftar di Bahagian Keselamatan.
Sila bawa Lesen Memandu dan Cukai Jalan yang asal.

PERHATIAN
Sila pastikan maklumat lengkap dan tepat sebelum membuat pendaftaran kenderaan.
Sebarang maklumat yang dimasukkan adalah muktamad.

Sila download Adobe Acrobat Reader untuk mencetak borang Pendaftaran Kenderaan Pelawat
Bantuan Teknikal : Sistem Aduan ICT dan Fasiliti UKM
Versi 1.00
:: Hakcipta Terpelihara © UKM 2003-2007
Penafian