Penafian

Setiap maklumat yang terkandung di laman web Portal Sistem Maklumat Universiti (SMU) adalah disediakan sebagai khidmat awam dengan persefahaman bahawa Universiti tidak menjamin, samada melalui penjelasan atau tersirat, berkenaan ketepatan, kesempurnaan, relaibiliti dan kesesuaian maklumat. Pihak Universiti berhak membuat perubahan tanpa sebarang notis. Maklumat yang didapati di laman ini boleh diubah, disunting atau ditarik semula dari semasa ke semasa oleh pihak Universiti dan pihak Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti berkenaan ketepatan maklumat yang dipaparkan. Pihak Universiti juga tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada laman web portal ini. Organisasi atau mana-mana pihak ketiga yang dirujuk dalam laman web ini tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen atau organisasi atau pihak ketiga yang disyorkan oleh Universiti. Sesetengah maklumat adalah pautan dari pihak ketiga dan pihak Universiti tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan, kesempurnaan atau sebarang perkara lain yang berkait dengan pautan-pautan berkenaan. Maklumat untuk dimuat turun adalah dijamin bebas dari sebarang virus. Walau bagaimana pun, pihak Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang berlaku akibat jangkitan sebarang virus.