gambar logo trafik

Urusan Pelekat    
Kampus Induk:
Bahagian Keselamatan,
Jabatan Pendaftar,
Wisma Aman 43600 UKM,
Bangi Selangor Darul Ehsan.
Tel : 03-89213485, 03-89215327, 03-89215072
Faks : 03-892125178
 
Kampus Kuala Lumpur:
Unit Keselamatan,
Kampus Kuala Lumpur UKM,
Jalan Raja Muda Abdul Aziz,
50300 Kuala Lumpur.
Tel : 03-92897211
Faks : 03-26920602
Kampus PPUKM:
Jabatan Keselamatan,
Pusat Perubatan UKM,
Jalan Yaacob Latif,
56000 Kuala Lumpur.
Tel : 03-91455090, 03-91455098,
Faks:03-91456644
Bantuan Teknikal : Sistem Aduan ICT dan Fasiliti UKM | Lupa Katalaluan | Manual Pengguna
Versi 1.004
Hakcipta Terpelihara © 2004-2017 UKM
Penafian