Portal Bahagian Keselamatan UKM

1.Pelekat kenderaan pelajar Sesi 2023/2024 akan mula dijual mulai 4 Disember 2023.

2. Pelekat kenderaan kakitangan Tahun 2024/25 akan mula dijual mulai 18 Disember 2023.

3. Pelekat kenderaan Pekerja Sementara Tahun 2024 akan mula dijual mulai 18 Disember 2023

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti Bil. 11/2021 bertarikh 13 Julai 2021 bersetuju harga bagi pelekat kenderaan UKM bagi tahun 2022 adalah seperti berikut:

Bil Perkara Harga
1 Kakitangan Kereta Pertama 10.00
Kereta Ke 2 20.00
Kereta Ke 3 30.00
Motorsikal 2.00
2 Pelajar Kereta 8.00
Motorsikal 2.00
2 Pelawat Kereta Pertama 10.00
Kereta Ke 2 20.00
Motorsikal 3.00