Portal Bahagian Keselamatan UKM
Petikan minit Mesyuarat Jawatankuasa tetap kewangan UKM Bil. 2/2014 telah BERSETUJU meluluskan kadar baru harga pelekat kenderaan adalah seperti jadual di bawah:

Kategori Kelayakan (Keping) Kereta Motosikal
Kereta Universiti/LPU 1 Percuma -
Staf 2 RM 5.00 RM 5.00
Pelajar 1 RM 3.00 RM 3.00
Pekerja Kontrak 2 RM 10.00 RM 5.00


Pelekat Kereta/Motosikal Kakitangan/Pelawat UKM 2018

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa pendaftaran kenderaan untuk tahun 2018 akan mula dibuka pada 1 Disember 2017 di dalam sistem e-trafik UKM.

Penjualan pelekat : 4 Disember 2017
Tarikh berkuatkuasa pelekat : 1 Januari 2018

Kakitangan UKM boleh mengambil pelekat kenderaan di Pejabat keselamatan Wisma Aman UKM Kampus Bangi dan Unit Keselamatan Kampus Kuala Lumpur. Harga bagi pelekat Kenderaan adalah seperti berikut:

 • Kakitangan RM 5.00 Kereta/ Motosikal
 • Pelawat Kereta/Lori/ Van (RM10.00) dan Motosikal (RM5.00)

Prosedur Pendaftaran

Setiap kakitangan layak mendaftar 2 kenderaan.
Semasa membeli pelekat kenderaan kakitangan di kehendaki membawa kad kampus :


Pelekat Kereta/Motosikal Pelajar Sesi 2017/2018 (Kampus Bangi & KKL)

Tarikh pendaftaran kenderaan pelajar untuk sesi 2017/2018 boleh dibuat mulai 01 November 2017.

 • Siswazah : bermula 01 November 2017
 • Pra Siswazah : bermula 01 November 2017

Tarikh kuatkuasa pelekat : 01 November 2017

Prosidur Pendaftaran Kenderaan Pelajar

 1. Pelajar akan dibenarkan membawa kenderaan seperti peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak universiti.
 2. Hanya pelajar yang mendaftar kursus pada sesi 2017/2018 sahaja dibenarkan mendaftar kenderaan.
 3. Semasa membeli pelekat kenderaan pelajar di kehendaki membawa :
  • Lesen yang masih sah digunakan
  • Kad Matrik
  • Geran Asal atau salinan geran
  • Jika geran mempunyai nama tidak sama dengan pelajar, perlu membawa surat KEBENARAN dari penama pada geran kenderaan tersebut
 4. Pelajar akan diberikan pelekat kenderaan berwarna biru.
 5. Pembantu penyelidik yang berstatus pelajar akan diberikan pelekat kenderaan berwarna biru.