SIDKEM | Sistem Daftar Keluar Masuk Kakitangan | UKM


  Rekod Keluar / Masuk Laporan / Kelulusan / Cari Pertanyaan Sistem Pengurusan Kehadiran  
SIDKEM (Sistem Daftar Keluar Masuk Kakitangan Sewaktu Bekerja) bertujuan untuk menyimpan rekod keluar masuk kakitangan sewaktu bekerja bagi membantu pihak audit menyediakan laporan audit berkaitan. SIDKEM menggantikan fungsi buku catatan keluar masuk yang diamalkan oleh kakitangan UKM selama ini.
UKMPer :
:
   
Lupa Katalaluan || Tukar Katalaluan
  Sebarang pertanyaan, sila hubungi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPgSM), Jabatan Pendaftar, UKM
Bantuan Teknikal : http://www.ukm.my/efact Versi: 1.000 | Hakcipta Terpelihara © 2013, Universiti Kebangsaan Malaysia | Penafian