sidkem
Rekod Keluar/ Masuk Laporan / Kelulusan / Cari Pen Pendaftar Pertanyaan Sistem Pengurusan Kehadiran

Sebarang pertanyaan SIDKEM ( Merekod Waktu Keluar dan Masuk Sewaktu Bekerja)
sila hubungi
Unit Operasi, Bahagian Aplikasi, Pusat Teknologi Maklumat.
Telefon : 6129

Bantuan teknikal:
Sistem Maklum Balas dan Aduan ICT

FAQ SIDKEM Panduan Penggunaan

  Sebarang pertanyaan, sila hubungi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPgSM), Jabatan Pendaftar, UKM
Bantuan Teknikal : http://www.ukm.my/efact Versi: 1.000 | Hakcipta Terpelihara © 2013, Universiti Kebangsaan Malaysia | Penafian