sidkem
Rekod Keluar/ Masuk Laporan / Kelulusan / Cari Pen Pendaftar Pertanyaan Sistem Pengurusan Kehadiran

Laporan / Kelulusan

Masukkan Login/UKM(Per) dan Katalaluan yang sah.
Login / UKM(Per):
Katalaluan :

Laporan Individu/Jabatan/Fakulti/Pusat/Institusi:
~ Masukkan UKM(Per) dan Katalaluan yang SAMA seperti LOG MASUK/KELUAR KERJA.


  Sebarang pertanyaan, sila hubungi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPgSM), Jabatan Pendaftar, UKM
Bantuan Teknikal : http://www.ukm.my/efact Versi: 1.000 | Hakcipta Terpelihara © 2013, Universiti Kebangsaan Malaysia | Penafian