Muka Depan | Buat / Semakan Aduan | Pentadbir Sistem | UKM  Sistem Aduan Kerosakan (SAK) telah disediakan oleh UKM bagi menyediakan medium untuk penyaluran aduan kerosakan bangunan dan prasarana kepada Prasarana-UKM bagi kerja penyelenggaraan dan pembaikan. Aduan kerosakan di Bangunan Fakulti dan Pentadbiran hanya boleh dicapai oleh staf UKM sahaja.

Sekiranya pelajar mendapati ada kerosakan perlu menghubungi petugas di tempat berkenaan untuk melaporkan kerosakan tersebut. Aduan kerosakan di Kolej Kediaman hanya boleh dilakukan oleh penghuni kolej berdaftar sahaja. Tindakan pembaikan akan diuruskan oleh pihak Pengurusan Kolej Kediaman berkenaan.

Selain daripada saluran aduan kerosakan melalui SAK, warga UKM dan orang awam boleh membuat aduan melalui hotline Prasarana-UKM iaitu 03 8921 3333 atau 019 3854249. Selain itu, boleh hubungi terus ke sambungan Unit Awam(3270), Arkitek(3499), Mekanikal(5050), Elektrik(3085) dan Landskap(5181) untuk aduan terus


Versi 1.008 | Bantuan Teknikal : Sistem Maklum Balas & Aduan UKM | Penafian
Hakcipta Terpelihara © UKM 2007