Kategori Pengguna:
User Category

Definisi
DEFINITION  

 
Dalam sistem ini, pihak pentadbiran akan memastikan:
Semua aduan yang diterima diklasifikasikan sebagai SULIT.
In this system, administration will ensure that:
All complaints are classified as CONFIDENTIAL.
Urusetia Pengurusan eFACt :
Pusat Jaminan Kualiti (PJK)
 

Hakcipta Terpelihara © Universiti Kebangsaan Malaysia 2011 | Penafian