www.ukm.my/spkend-Tempahan www.ukm.my/spkendf2-Penyelengaraan
Pengenalan :
Katalaluan :
 

SPKEND Versi 2.025
Log masuk menggunakan UKM(Per)/Matrik dan kata laluan eWarga/SMPWeb untuk akses ke dalam sistem.
 • Unit Kenderaan (Bangi)
      03-8921 5325, 4355, 3292, 5169
 • Bahagian Pengurusan (Kuala Lumpur)
      03-9289 7189, 7217
 • Bahagian Pengurusan (PPUKM Cheras)
      03-9145 5134, 5119
 • Bantuan teknikal :
      Sistem Maklum Balas dan Aduan ICT