sidkem
Rekod Keluar/ Masuk Laporan / Kelulusan / Cari Pen Pendaftar Pertanyaan Sistem Pengurusan Kehadiran


SIDKEM (Sistem Daftar Keluar Masuk Kakitangan Sewaktu Bekerja) bertujuan untuk menyimpan rekod keluar masuk kakitangan sewaktu bekerja bagi membantu pihak audit menyediakan laporan audit berkaitan. SIDKEM menggantikan fungsi buku catatan keluar masuk yang diamalkan oleh kakitangan UKM selama ini.

Terdapat 4 fungsi utama disediakan di dalam SIDKEM iaitu :
(a) REKOD KELUAR MASUK skrin ini disediakan untuk pengguna log keluar dan masuk sewaktu bekerja.
(b) KELULUSAN Skrin ini akan digunakan oleh Ketua Jabatan untuk meluluskan permohonan keluar kakitangan di bawah seliaan masing-masing.
(c) LAPORAN Skrin ini digunakan oleh Ketua untuk melihat laporan kakitangan yang keluar mengikut bulan. Ia juga berfungsi untuk kakitangan melihat laporan keluar masuk mengikut hari.
(d) SEMAKAN Skrin ini disediakan untuk kakitangan membuat semakan rekod permohonan mengikut hari yang dipilih.
(e) CARI Skrin ini disediakan untuk membuat pencarian kakitangan. Data yang dipaparkan adalah data untuk hari berkenaan sahaja.
(f) PEN PENDAFTAR Skrin ini disediakan khas untuk Penolong Pendaftar mengemaskini rekod kakitangan berkaitan penyelia dan jadual anjal.
  Sebarang pertanyaan, sila hubungi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPgSM), Jabatan Pendaftar, UKM
Bantuan Teknikal : http://www.ukm.my/efact Versi: 1.000 | Hakcipta Terpelihara © 2013, Universiti Kebangsaan Malaysia | Penafian