Sistem ini hanya boleh dilogin oleh pentadbir SPKICT sahaja.
Sebarang aduan pelaporan kerosakan ICT, sila ke
Sistem Maklum Balas dan Aduan UKM
(Aduan Perkhidmatan --> Perkhidmatan ICT).


Sebarang pertanyaan, sila hubungi Bahagian Sistem Aplikasi,Pusat Teknologi Maklumat : 03-89216187
  LOGIN PENGGUNA
   
  Pengenalan  
  Katalaluan  
        Lupa Katalaluan
Versi 1.014 | Penafian
Hakcipta Terpelihara © UKM 2011
Peneraju dan Perintis Teknologi Maklumat
Pusat Teknologi Maklumat