Program Latihan Kakitangan 2007
ANJURAN UNIT LATIHAN,
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR

Semua warga UKM digalakkan merancang kursus yang ingin dihadiri dengan membuat permohonan berdasarkan kursus-kursus yang disenaraikan ini mulai sekarang. Ini adalah bertujuan untuk memudahkan Unit Latihan membuat pemilihan kakitangan dengan lebih baik berdasarkan permintaan kakitangan.
Tatacara Permohonan:

  • Semua permohonan hendaklah disokong oleh Dekan/Ketua Jabatan terlebih dahulu.
    Borang permohonan boleh diperolehi daripada laman WEB ini. Sila klik
    Manakala bagi kursus ICT, sila dapatkan maklumat lanjut di  http://www.ukm.my/kursusict/

  • Peserta perlu mengemukakan permohonan kepada Unit Latihan selewat-lewatnya satu (1) bulan sebelum satu-satu kursus dijalankan.

  • Urusan Pemilihan peserta dibuat oleh Unit Latihan dengan menghantar surat tawaran kepada peserta yang terpilih.

  • Peserta perlu menjawab sama ada menerima atau tidak tawaran kursus tersebut ke Unit Latihan selewat-lewatnya 3 hari sebelum kursus berkenaan dijalankan.

  • Sebarang pertanyaan boleh hubungi Urusetia Kursus: En. Zainuddin/En. Rahmat/En. A. Rahaman (03-8921 3026), Cik Wan Noriza (03-8921 3144), En. Zulkiflee (03-8921 4434), En. Zaidi (03-8921 5146) atau Cik Melor Suria (03-8921 3617).

KALENDAR KURSUS

Catatan:
Kursus dan tarikh yang dicadangkan ini masih tertakluk kepada pindaan.

Sebarang pertanyaan mahupun maklumbalas mengenai aktiviti yang berkaitan dengan kursus-kursus yang dirancangkan ini sila hubungi:
Unit Latihan,

Bahagian Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar,
Universiti Kebangsaan Malaysia

Tel: 89213026/4434/5146
e-mail: zaidi_mn@pkrisc.cc.ukm.my
Fax: 89215466